::: หน้าแรก :::
::: กองพัฒนานักศึกษา :::

::: ตรวจสอบรายชื่อ :::
::: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :::

::: เกี่ยวกับ นักศึกษา :::
::: ลงทะเบียนศิษย์เก่า :::
::: ลิงค์หน่วยงาน :::
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
::: สำหรับนักศึกษา :::
>>> สำหรับนักศึกษาใหม่ <<<< *** เข้ากรอกข้อมูล **
:: เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักศึกษา) :: **** สำหรับนักศึกษาที่เข้ากรอกประวัติแล้ว ****

เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ให้ใส่รหัส และรหัสผ่าน เป็นรหัสนักศึกษาใน "ครั้งแรก"

แล้วค่อยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่นะครับ...

 

ถ้ายังเข้ารหัสผ่านไม่ได้ ให้ติดต่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ที่ "ห้องนักศึกษาวิชาทหาร" เวลาราชการนะครับ...

:: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ::
:: std-aff.skru.ac.th ::
:: โทรศัพท์ 074-336-933,325-007 ต่อ 130 ::