Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (30 ต.ค. 63) พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประ...
>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา มรภ. สงขลา จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ประจ...
>> อ่านต่อ

มรภ. สงขลา จัดประกวดของหรอยสงขลา การทำแกงส้มอาหารพื้นถิ่นสงข...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970