สำหรับนักศึกษา
กิจกรรมศึกษา ทุนการศึกษา โครงการ หอพักนักศึกษา งานกีฬา แบบฟอร์ม กยศ. เครือข่ายจิตอาสา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว กยศ.
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวสมัครงาน
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจา...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมทำความเข้าใจระบบก...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
>> อ่านต่อ

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส...
>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานั...
>> อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ศิษย์เก่า
สมัครงาน / สอบ
อ่านข่าวทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินวิชาการ
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970