สำหรับนักศึกษา
กิจกรรมศึกษา ทุนการศึกษา โครงการ หอพักนักศึกษา งานกีฬา แบบฟอร์ม กยศ. เครือข่ายจิตอาสา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว กยศ.
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวสมัครงาน
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประมวลภาพกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจ...
>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศ...
>> อ่านต่อ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศ...
>> อ่านต่อ

ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ นางสาว นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฏโฐ...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิจ...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดจัดกิ...
>> อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ศิษย์เก่า
สมัครงาน / สอบ
อ่านข่าวทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินวิชาการ
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970