Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สมาค...
>> อ่านต่อ

11 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมและจับสลากแบ่งสายก...
>> อ่านต่อ

มรภ.สงขลา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา จัดกิจ...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970