Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานั...
>> อ่านต่อ

วันที 28 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีสดุดีเฉลิมพ...
>> อ่านต่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และห้...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970