Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีวางพา...
>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน...
>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี และอาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย ...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970