Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

16 ธ.ค. 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาล...
>> อ่านต่อ

14 ธ.ค. 2563 พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563...
>> อ่านต่อ

11-13 ธ.ค. 2563 การฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ป...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970