Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงกา...
>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายศุภสิน ปวันวัชรากร นำนักศึกษา...
>> อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมพิธีเ...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970