Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดงานแสดงดนต...
>> อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมให...
>> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศู...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970