Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษา มรภ. สงขลา ร่วมประกาศ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเริ่มต้...
>> อ่านต่อ

มรภ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ยะลา จัดกิ...
>> อ่านต่อ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรภ. สงขลา ร่วมกิจกรรมน้...
>> อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970