ข่าวกยศ. / หน้า 2

   ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่) ภาค 1/56 อ่าน :: 211
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า-ย้ายสถานศึกษา รหัสนักศึกษา 56 อ่าน :: 217
   ประกาศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า-ย้ายสถานศึกษา รหัสนักศึกษา 56 อ่าน :: 210
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา - ผู้กุ้ยืมรายใหม่ (ประเภทสำรอง) 1/2556 อ่าน :: 208
   ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 247
   ปฏิทินดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 1/2556 (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่) อ่าน :: 208
   ปฎิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 1/25556 นักศึกษาผู้กู้รายเก่า-ย้ายสถานศึกษา อ่าน :: 218
   นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (รายเก่า - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2556 ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556 ตามวันและเวลา อ่าน :: 221
   นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (รายเก่า) บันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาค 1/2556 อ่าน :: 215
   เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 1 / 2556 อ่าน :: 207
   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน :: 211
   นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุม อ่าน :: 207
   ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาค 2/2555 อ่าน :: 210
   นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ฯ ภาค 1/55 อ่าน :: 219
   นักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ ภาค 1/55 (ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษาด่วน) อ่าน :: 208
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970