ข่าวกิจกรรม / หน้า 3

    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 59 อ่าน :: 241
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 57 อ่าน :: 211
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 58 อ่าน :: 236
   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อขอรับเอกสารขอสติ๊กเกอร์ไปแก้ไข อ่าน :: 214
   รายชื่อผู้ที่ขอสติ๊กเกอร์รถ ให้มาติดต่อรับก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อ่าน :: 209
   นักศึกษาชั้นปี 4-5 รหัส 56E , 574 , 596 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมได้ที่นี้ อ่าน :: 222
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมกีฬา-กรีฑาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 211
   ติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถนักศึกษาได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เท่านั้น อ่าน :: 208
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 594 , 59E อ่าน :: 221
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 584 , 58E อ่าน :: 216
   ประกาศผลการรับสม้ครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 209
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน :: 245
   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อ่าน :: 227
   ชวนนักศึกษาทุกคนฟังการปราศรัยหาเสียงใหญ่ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 อ่าน :: 221
   ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2558 อ่าน :: 217
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970