ข่าวทั่วไป / หน้า 8

   ประกาศผ่อนขอผันเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาที่ ตกค้างประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 217
   ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเข้ารับการผ่อนผันราชการทหาร ครั้งที่ 1/2558 อ่าน :: 406
   ขอเชิญน้องๆ และเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่าน :: 216
   "เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วันทำงานที่สดใส ปีที่ 7" 18 พ.ย. 57 อ่าน :: 219
   ประกาศเรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 218
   กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ อ่าน :: 211
   ขอเชิญ นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปี 5 รหัส56 เข้าประชุม อ่าน :: 221
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรมาชูถัมป์ จัดประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอด เรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่ อ่าน :: 210
   สถาบันวิจัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม อ่าน :: 207
   บ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ อินชัวรันซ์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม อ่าน :: 265
   มูลนิธิเอสซีจี ประชาสัมพันธ์โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2 อ่าน :: 207
   ธนาคารธนชาต ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลัษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องการสอบคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ อ่าน :: 207
   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ อ่าน :: 207
   รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่าน :: 221
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970