ข่าวทั่วไป / หน้า 8

   ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 3" อ่าน :: 215
   นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารแต่ไม่มีรายชื่อ ตรวจสอบที่นี้ อ่าน :: 303
   ขอเชิญนักศึกษาเข้ากรอกข้อมูล Resume เพื่อการสมัครงาน อ่าน :: 221
   นิทรรศการเรียนภาษาและซัมเมอร์ต่างประเทศ อ่าน :: 287
   โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7 อ่าน :: 208
   รับสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ UK อ่าน :: 221
   ประกาศผ่อนขอผันเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาที่ ตกค้างประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 222
   ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเข้ารับการผ่อนผันราชการทหาร ครั้งที่ 1/2558 อ่าน :: 410
   ขอเชิญน้องๆ และเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่าน :: 217
   "เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วันทำงานที่สดใส ปีที่ 7" 18 พ.ย. 57 อ่าน :: 221
   ประกาศเรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน :: 221
   กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ อ่าน :: 211
   ขอเชิญ นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปี 5 รหัส56 เข้าประชุม อ่าน :: 226
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรมาชูถัมป์ จัดประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอด เรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่ อ่าน :: 210
   สถาบันวิจัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม อ่าน :: 207
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970