ลงทะเบียนเครือข่ายจิตอาสา

ให้นักศึกษาลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน จะไม่สามารถจองกิจกรรมจิตอาสาได้

ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์ /เจ้าหน้าที่

เข้าร่วมเครือข่ายจิตอาสา และลงทะเบียน โดยใช้รหัสผ่านจาก MIS

สำหรับอาจารย์ /เจ้าหน้าที่
โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา
เร็ว ๆ นี้
กรุณาเลือกปี

กิจกรรมจิตอาสา ปี 2564

เดือน มกราคม

จิดอาสา 10 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563

ให้นักศึกษามาเจอกัน เวลา 14.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ ใส่เสื้อเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-02-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน กุมภาพันธ์

จิดอาสา 9 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา 

เวลา 12.50 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-02-2564

รับสมัครจำนวน 10 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 10 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ก.พ. 64 บริจาคโลหิต

ขอเชิญบริจาคโลหิต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ณ กองพัฒนานักศึกษา

เวลา 09.00 - 13.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-02-2564

รับสมัครจำนวน 500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 377 คน)

จิดอาสา 10 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (เพิ่มเติม)

ให้นักศึกษามาเจอกัน เวลา 14.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ ใส่เสื้อเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 10 ก.พ. 64 กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (เลือกทางนี้ คือ กิจกรรมจิตอาสา กยศ.)
เลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระบบเปิดวันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น.
จนถึงวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 340 คน)

จิดอาสา 14 ก.พ. 64 รับสมัครนักศึกษาช่วยงานวันราชภัฏ 2564

ให้นักศึกษารายงานตัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 07.30 น.

แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 48 คน)

จิดอาสา 14 ก.พ. 64 วันราชภัฏ (ตักบาตร)

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ติดต่อรับรหัสบันทึกกิจกรรม

ได้ที่หน้าประตูหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ระบบเปิดวันที่ 14 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น. 

จนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 88 คน)

จิดอาสา 15 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.30 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 64 คน)

จิดอาสา 15 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.45 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 189 คน)

จิดอาสา 22 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.30 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 22 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.45 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 23 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.30 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 164 คน)

จิดอาสา 23 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.45 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 139 คน)

จิดอาสา 24 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.30 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 171 คน)

จิดอาสา 24 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.45 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 25 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.30 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 124 คน)

จิดอาสา 25 ก.พ. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.45 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน มีนาคม

จิดอาสา 1 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 87 คน)

จิดอาสา 1 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 141 คน)

จิดอาสา 2 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 189 คน)

จิดอาสา 2 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 160 คน)

จิดอาสา 3 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 169 คน)

จิดอาสา 3 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 198 คน)

จิดอาสา 4 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 124 คน)

จิดอาสา 4 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 150 คน)

จิดอาสา 5 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 160 คน)

จิดอาสา 5 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2/2563 (ช่วงบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 200 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 200 คน)

เต็มแล้วครับ

จิดอาสา 8 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

จิดอาสา 8 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

จิดอาสา 9 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 67 คน)

จิดอาสา 9 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 35 คน)

จิดอาสา 10 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 26 คน)

จิดอาสา 10 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 73 คน)

จิดอาสา 11 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 13 คน)

จิดอาสา 11 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 18 คน)

จิดอาสา 12 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคเช้า)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 08.20 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 13 คน)

จิดอาสา 12 มี.ค. 64 กิจกรรมจิตอาสา กยศ. (ภาคบ่าย)

ให้นักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา

มารายงานตัว เวลา 12.50 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

*** คิด ก่อน จอง **** เพื่อน ได้ ทำ มั่ง ****

ป.ล. หากนักศึกษาคนใดลงจองในระบบแล้ว ไม่มาทำกิจกรรมในวันที่จองไว้ ระบบจะล็อดอัติโนมัติ

(การปลดล็อดจะพิจารณาเป็นกรณีความจำเป็นเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-03-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 34 คน)

เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน

เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4 ต่อ 1159 0-7433-6970