วันที ชื่อโครงการ เวลา ทีม VS ทีม ผลการแข่ง
วันที่ สนามกีฬา สถานที่ตั้ง เวลา สถานะสนาม
****************************************************************************************************************************************************************************************************

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ : 0-7433-6933 ต่อ 130