ข่าวกิจกรรม / หน้า 4

   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ​ โครงการ เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyberbullying (การก​ลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์) อ่าน :: 365
   ประกาศ เปลี่ยนแปลรูปแบบการจัดโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์)) อ่าน :: 262
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 อ่าน :: 376
   พิธีไหวครูและรำลึกพระคุณครู (กิจกรรมบังคับ นักศึกาษาชั้นปีที่ 1) อ่าน :: 281
   ใบคำร้องขอสติ๊กเกอร์รถสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 264
   แบบจัดตั้งชมรมประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 233
   สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 246
   ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน (ปรับปรุง 16-3-63) อ่าน :: 253
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-ศรีลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา และ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 230
   ลงชื่อเข้าร่วมโครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 อ่าน :: 230
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร อ่าน :: 234
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ อ่าน :: 227
   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 58E , 584 และ 606 ที่กิจกรรมยังไม่ครบ อ่าน :: 243
   ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 231
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายการทำความเข้าใจการเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2562 อ่าน :: 226
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970