Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
นายศุภกร หนูสม หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970