ข่าวกิจกรรม

   การแก้กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 59 (ในส่วนที่เหลือ) อ่าน :: 193
   ใบคำร้องขอสติ๊กเกอร์รถสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 20
   แบบจัดตั้งชมรมประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 28
   สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน :: 228
   ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน (ปรับปรุง 16-3-63) อ่าน :: 1250
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-ศรีลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา และ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 331
   ลงชื่อเข้าร่วมโครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 อ่าน :: 147
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร อ่าน :: 202
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ อ่าน :: 185
   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 58E , 584 และ 606 ที่กิจกรรมยังไม่ครบ อ่าน :: 1172
   ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 244
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายการทำความเข้าใจการเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2562 อ่าน :: 90
   ดาวน์โหลดใบเช็คกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 อ่าน :: 730
   ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 74
   กรอกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษารหัส 58 ทุกคน และรหัส 606 ที่นี้ อ่าน :: 209
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970