ข่าวกิจกรรม

   กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2562 อ่าน :: 27
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารประจำปี 2562 อ่าน :: 124
   โครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทุกคน วันที่ 27 มีนาคม 2562 อ่าน :: 138
   โครงการเลือกสถานประกอบอย่างไรให้ส่งผลสำเร็จในอาชีพ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 59 ทุกคน วันที่ 26 มกราคม 2562 อ่าน :: 70
   โครงการเด็กไทยยุคดิจิทัล กับอนาคตแรงงานไทยในยุค 4.0 กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 60 ทุกคน วันที่ 26 มกราคม 2562 อ่าน :: 86
   โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว กิจกรรมเลือกระดับมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี 19 ธันวาคม 2561 อ่าน :: 86
   โครงการโตไปไม่โกง กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัยรหัส 61 ทุกคน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ่าน :: 85
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ อ่าน :: 239
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อ่าน :: 221
   ลงชื่อ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ อ่าน :: 224
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมชมการแข่งขันแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ อ่าน :: 211
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" อ่าน :: 210
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่าน :: 211
   ลงทะเบียนแก้กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-59 อ่าน :: 214
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 59 อ่าน :: 219
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970