กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวกิจกรรม
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ - 311
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - 63
   ลงชื่อ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ - 583
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมชมการแข่งขันแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ - 76
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" - 257
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 - 362
   ลงทะเบียนแก้กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-59 - 4971
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 59 - 490
    ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 57 - 65
   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 58 - 416
   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อขอรับเอกสารขอสติ๊กเกอร์ไปแก้ไข - 437
   รายชื่อผู้ที่ขอสติ๊กเกอร์รถ ให้มาติดต่อรับก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 - 173
   นักศึกษาชั้นปี 4-5 รหัส 56E , 574 , 596 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมได้ที่นี้ - 1321
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมกีฬา-กรีฑาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 144
   ติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถนักศึกษาได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เท่านั้น - 236
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970