ข่าวกิจกรรม

   ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน (ปรับปรุง 20 ต.ค. 62) อ่าน :: 1004
    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-ศรีลังกา เนื่องในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา และ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 282
   ลงชื่อเข้าร่วมโครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 อ่าน :: 132
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร อ่าน :: 173
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ อ่าน :: 170
   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 58E , 584 และ 606 ที่กิจกรรมยังไม่ครบ อ่าน :: 1143
   ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน :: 237
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายการทำความเข้าใจการเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2562 อ่าน :: 86
   ดาวน์โหลดใบเช็คกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 อ่าน :: 720
   ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 70
   กรอกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษารหัส 58 ทุกคน และรหัส 606 ที่นี้ อ่าน :: 202
   จองชุดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 อ่าน :: 110
   รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่าน :: 147
   กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2562 อ่าน :: 78
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารประจำปี 2562 อ่าน :: 307
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970