กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวกิจกรรม
   ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อขอรับเอกสารขอสติ๊กเกอร์ไปแก้ไข - 360
   รายชื่อผู้ที่ขอสติ๊กเกอร์รถ ให้มาติดต่อรับก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 - 139
   นักศึกษาชั้นปี 4-5 รหัส 56E , 574 , 596 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมได้ที่นี้ - 1249
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมกีฬา-กรีฑาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 125
   ติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถนักศึกษาได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เท่านั้น - 224
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 594 , 59E - 2180
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 584 , 58E - 1926
   ประกาศผลการรับสม้ครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 - 169
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 - 726
   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 - 261
   ชวนนักศึกษาทุกคนฟังการปราศรัยหาเสียงใหญ่ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 - 198
   ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2558 - 685
   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 737
   นักศึกษารหัส 57 ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2557 - 2401
   ตำแหน่งรับพานไหว้ครู (อาจารย์ที่ปรึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557 - 607
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970