กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวกิจกรรม
   ติดต่อรับสติ๊กเกอร์ติดรถนักศึกษาได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เท่านั้น - 21
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 594 , 59E - 1908
   รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รหัส 584 , 58E - 1766
   ประกาศผลการรับสม้ครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 - 130
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 - 418
   ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 - 205
   นักศึกษาชั้นปี 4-5 รหัส 56E , 574 , 596 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมได้ที่นี้ - 625
   ชวนนักศึกษาทุกคนฟังการปราศรัยหาเสียงใหญ่ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 - 181
   ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2558 - 670
   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 717
   นักศึกษารหัส 57 ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2557 - 2198
   ตำแหน่งรับพานไหว้ครู (อาจารย์ที่ปรึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557 - 597
   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 - 2210
   ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มี Password ต่อไปนี้มารายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา - 1441
   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา - 865
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970