ประมวลภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศู...>> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภ...>> อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานั...>> อ่านต่อ

วันที 28 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีสดุดีเฉลิมพ...>> อ่านต่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และห้...>> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวฯ ณรง...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการน้องพี่สุขสันต์ จูงมือกันข...>> อ่านต่อ

วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีอั...>> อ่านต่อ

วันที่ 28 มิ.ย.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยองค์การนักศึก...>> อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ...>> อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นง...>> อ่านต่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงา...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยา...>> อ่านต่อ

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนา...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนาชั้น 3 อาคาร...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นำโดยอาจารย์จิรภา คงเขียว รองอ...>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์จิรภา คงเขี...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจก...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970