Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางไปยดา สุตระ เจ้าหน้าที่หน่วยแนะแนวการศึกษาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะตำรวจตระเวรชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 43 ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อติดตามดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง จ.สงขลา

0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4

ต่อ 1159

0-7433-6970