องค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970