ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ นางสาว นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฏโฐ และนายศุภกร หนูสม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เนื่องในเทศอาสฬบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา จำนวน 16 วัด ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดดอนรัก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970