อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมตักบาตรกับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สี่แยกพระพุทธศรี-สงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970