กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความคิดเชิงกระบวนการระบบ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านการคิดธรรมชาติของความคิด และฝึกทักษะการเชื่อมโยงความคิดสู่การออกแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ที่จะสามารดำเนินชีวิติได้อย่างถูกต้องและการปรับตัว อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970