กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thechnologies and Innovation) วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจวิธีรการสร้างธุรกิจออนไลน์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจออนไลน์ได้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970