อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นประธานเททองหล่อพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา (เททองส่วนหน้าตัก) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ มณฑลพิธีลานหน้าเวทีสระบัว ตำบลบ่อบาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อประดิษฐานภายในพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970