เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบทุนการศึกษา โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติสร้างความปลาบปลื้มแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นอย่างยิ่ง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970