เมื่อ 21 กันยายน ของทุกปี วันสันติภาพสากล (World Peace Day) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อร่วมรำลึก และให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริเวณเสาธง อาคารอำนวยการ 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970