องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการแข่งขันทำแกงคั่วกุ้งและแทงต้ม วันสารทเดือนสิบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ภายในงานจัดให้นักศึกษาแข่งขันการทำอาหารด้วย ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทแกงคั่วกุ้ง รางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประเภท แทงต้ม รางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970