กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำงานระหว่างเรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน ลักษณะงาน การเก็บชั่วโมง และแนะนำสถานที่ทำงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970