กองพัฒนานักศึกษา โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ได้กำหนดให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาบรรยายให้ความรู้เรื่องในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน แก่ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970