เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเบญจภาคีกีฬาสานสัมพันธ์ 5 มหาลัย ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำนักศึกษาและนักกีฬา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเบญจภาคีกีฬาสานสัมพันธ์ 5 มหาลัย ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2563 จึงขอเชิญชวนชาวราชภัฏสงขลา รวมใจพร้อมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้นำนักศึกษา และนักกีฬาจาก 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในครั้งถัดไป

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970