เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรยายเรื่อง ระบบการเลือกตั้งประเทศไทย 2562 และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายสัมภาษณ์ เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970