วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970