วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษาสรรค์สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้กับตัวแนวแทนคณะ 7 คณะ และตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เตรียมกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ให้กับรุ่นพี่ ฝึกให้รุ่นพี่สามารถนำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการรับน้องใหม่ได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอำนวย ช้างโต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคุณสุภาพ จูด้วง ธุรกิจส่วนตัว (ศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการให้ความรู้ในการจัดกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปัญหา สถานการณ์ของการรับน้องใหม่ และรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970