เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970