เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2562 และวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 29 โดยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่ล่วงลับ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายพระปกเกล้า จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970