องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ภาค กศ.บป. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ และส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายและฝึกประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970