วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ ศรีลังกา สิริพัฒนามงคล 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมครั้งนี้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การทำบุญทักษิณานุปทาน การปาฐกถา เรื่อง นิกายสยามวงศ์กับสังคมพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมวิถีพุทธศาสนาในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรมถวายในพุทธบูชาและถวายราชการกุศล (เจริญจิตภาวนา อธิษฐานถวายพระราชกุศล) และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่อบูรณะเสนาสนสงฆ์และส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดสุวรรณมาลี ประเทศศรีลังกา ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมทั้ง 5 วัน ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน ทั้งนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เข้าร่วมนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทุกวัน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970