องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการน้องพี่สุขสันต์ จูงมือกันขึ้นเขาตังกวน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สู่ยอดเขาตังกวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามชายหาดชลาทัศน์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970