อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต นำคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โครงการนี้จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยจัดให้มีพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจัดขบวนแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อย่าง จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970