วันที 28 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระชนพรรษา 67 พรรษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 19 รูป ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อมาเวลา เวลา 09.00 น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 16 หน่วยงาน ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยพร้อมกันนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” พัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จำนวนกว่า 3,000 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970