วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/2562 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีสำนึกรักชาติชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายประมาณ 2,700 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970