วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีผู้ร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา และกรรมการองค์การนักศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการบริหารงานกิจการนักศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนไปบูรณาการในการบริหารกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการพัฒนานักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 70 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970