วันที่ 23 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 (ช่วงบ่าย) เวลา 14.00 น. นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต นำอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกิจกรรมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา นำโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970