องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐินและทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยางทอง (คลองรำ) จังหวัดสงขลา 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. องค์การนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์เกษียณ และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกว่า 800 คนร่วมพิธี และวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สู่วัดยางทอง (คลองรำ) ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากได้นำองค์กฐินพร้อมของบริวารร่วมขบวนแห่เข้าสู่พิธีภายในวัดและทำพิธีทางศาสนาทอดกฐินสามัคคี ซึ่งในการนี้ได้รับปัจจัยอันเป็นบริวารกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา รวมจำนวน 1,295,479.25 บาท สมทบสร้างซุ้มประตูวัดเป็นทานบารมีไว้ในพุทธศาสนาต่อไป

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970