กองพัฒนานักศึกษา มรภ. สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา มรภ. ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรในสังกัด และผู้นำนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ซึ่งในการนี้ได้มีประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา พร้อมคณะกรรมการของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำไปบูรณาการในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970