วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย... คอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต"

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970