มรภ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ยะลา จัดกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ “Science Film Festival” วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ “Science Film Festival” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยมี นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เป็นผู้นำทีมวิทยากรเข้าจัดกิจกรรม ซึ่งในงานนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970