ตรวจสอบกิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนแก้กิจกรรม


เดือน มกราคม


เดือน กุมภาพันธ์

14 ก.พ. 2564 วันราชภัฏ (นักศึกษารหัส 61-62)

รับเฉพาะนักศึกษารหัส 61-62 เท่านั้น

จำนวน 100 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 150 คน)

เต็มแล้วครับ

20 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพียง 120 คน เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-02-2564

รับสมัครจำนวน 120 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 115 คน)

3 มี.ค. 64 รู้หลักประกันสังคม

รับสมัครนักศึกษารหัส 60-62 เท่านั้น

จำนวน 500 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-02-2564

รับสมัครจำนวน 500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 486 คน)

10 ก.พ. วันพัฒนามหาวิทยาลัย (วันราชภัฏ)

เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (เลือกทางนี้ คือ กิจกรรมอัตลักษณ์)

เลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ

ระบบปิดวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1485 คน)

14 ก.พ. 64 วันราชภัฏ (ตักบาตร)

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ติดต่อรับรหัสบันทึกกิจกรรม

ได้ที่องค์การนักศึกษาทางสองฝั่ง บริเวณหน้าเสาธง

ระบบปิดวันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 375 คน)

14 ก.พ. 2564 กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

นักศึกษาแต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เดินทางไปเอง พบกัน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เวลา 17.45 น. 

ระบบเปิดวันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. ปิดวันที่ 18 ก.พ. 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 89 คน)

24 ก.พ. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น 

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 107 คน)

10 มี.ค. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-03-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 105 คน)

24 มี.ค. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-03-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 110 คน)

เต็มแล้วครับ

24 ก.พ. 64 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-02-2564

รับสมัครจำนวน 5000 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4189 คน)

3 มี.ค. 64 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 59 คน)

3 มี.ค. 64 การจับจีบผ้า

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 58 คน)

3 มี.ค. 64 การเขียนหนังสือราชการ

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 60 คน)

เต็มแล้วครับ

10 มี.ค. 64 การตัดต่อวีดีโอผ่าน Smart Phone

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

10 มี.ค. 64 การทำผ้ามัดย้อม

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 60 คน)

เต็มแล้วครับ

10 มี.ค. 64 การขายของออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 48 คน)

17 มี.ค. 64 การสร้างสื่อโฆษณา

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

17 มี.ค. 64 การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 47 คน)

17 มี.ค. 64 การจัดดอกไม้

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 48 คน)

24 มี.ค. 64 การทำอาหาร

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 48 คน)

24 มี.ค. 64 การตกแต่งภาพถ่ายผ่าน Smart Phone

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 75 คน)

24 มี.ค. 64 การทำเพจโฆษณา

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

เต็มแล้วครับ

31 มี.ค. 64 การทำนาฬิกาชีวิต

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 29 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 99 คน)

31 มี.ค. 64 การทำบัญชีครัวเรือน

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 29 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

เต็มแล้วครับ

31 มี.ค. 64 การทำ Protfolio

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง  (ยกเลิกได้ในวันที่ 29 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

เต็มแล้วครับ

เดือน มีนาคม


เดือน เมษายน


เดือน พฤษภาคม


เดือน มิถุนายน


เดือน กรกฎาคม


เดือน สิงหาคม


เดือน กันยายน


เดือน ตุลาคม


เดือน พฤศจิกายน


เดือน ธันวาคม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970