ตรวจสอบกิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนแก้กิจกรรม


เดือน มกราคม


เดือน กุมภาพันธ์

14 ก.พ. 2564 วันราชภัฏ (นักศึกษารหัส 61-62)

รับเฉพาะนักศึกษารหัส 61-62 เท่านั้น

จำนวน 100 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 150 คน)

เต็มแล้วครับ

20 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพียง 120 คน เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-02-2564

รับสมัครจำนวน 120 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 115 คน)

3 มี.ค. 64 รู้หลักประกันสังคม

รับสมัครนักศึกษารหัส 60-62 เท่านั้น

จำนวน 500 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15-02-2564

รับสมัครจำนวน 500 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 486 คน)

10 ก.พ. วันพัฒนามหาวิทยาลัย (วันราชภัฏ)

เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (เลือกทางนี้ คือ กิจกรรมอัตลักษณ์)

เลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ

ระบบปิดวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 1485 คน)

14 ก.พ. 64 วันราชภัฏ (ตักบาตร)

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ติดต่อรับรหัสบันทึกกิจกรรม

ได้ที่องค์การนักศึกษาทางสองฝั่ง บริเวณหน้าเสาธง

ระบบปิดวันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 24.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน รับจำนวนไม่จำกัด

(จำนวนที่จองกิจกรรม 375 คน)

14 ก.พ. 2564 กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

นักศึกษาแต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เดินทางไปเอง พบกัน ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เวลา 17.45 น. 

ระบบเปิดวันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. ปิดวันที่ 18 ก.พ. 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17-02-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 89 คน)

24 ก.พ. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น 

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20-02-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 107 คน)

10 มี.ค. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-03-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 105 คน)

24 มี.ค. 2564 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน (ครั้งที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 100 คน เท่านั้น

หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้

ให้มาทำการยกเลิกภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12-03-2564

รับสมัครจำนวน 110 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

24 ก.พ. 64 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25-02-2564

รับสมัครจำนวน 5000 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 4189 คน)

3 มี.ค. 64 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 59 คน)

3 มี.ค. 64 การจับจีบผ้า

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 58 คน)

3 มี.ค. 64 การเขียนหนังสือราชการ

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 56 คน)

10 มี.ค. 64 การตัดต่อวีดีโอผ่าน Smart Phone

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

10 มี.ค. 64 การทำผ้ามัดย้อม

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 58 คน)

10 มี.ค. 64 การขายของออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 8 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 60 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 44 คน)

17 มี.ค. 64 การสร้างสื่อโฆษณา

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 61 คน)

17 มี.ค. 64 การฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 36 คน)

17 มี.ค. 64 การจัดดอกไม้

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 45 คน)

24 มี.ค. 64 การทำอาหาร

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 25 คน)

24 มี.ค. 64 การตกแต่งภาพถ่ายผ่าน Smart Phone

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 80 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

24 มี.ค. 64 การทำเพจโฆษณา

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 22 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 44 คน)

31 มี.ค. 64 การทำนาฬิกาชีวิต

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง (ยกเลิกได้ในวันที่ 29 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28-02-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 79 คน)

31 มี.ค. 64 การทำ Protfolio

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง  (ยกเลิกได้ในวันที่ 29 มี.ค. 64)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 50 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 38 คน)


เดือน มีนาคม

12-14 มี.ค. 64 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

รับเฉพาะนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
หรือ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา นาทวี จะนะ สะบ้าย้อย)
เท่านั้น
พักค้างคืนจำนวน 2 คืน 3 วัน
ทาง ศอ.บต. ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10-03-2564

รับสมัครจำนวน 20 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 20 คน)

เต็มแล้วครับ

30 มี.ค. 64 ประชุมสมาชิกชมรมมุสลิม ประจำปี 2563

เฉพาะสมาชิกชมรมมุสลิม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 150 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 78 คน)

31 มี.ค. 64 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 01-04-2564

รับสมัครจำนวน 1250 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 642 คน)


เดือน เมษายน

1 เม.ย. 64 ผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนตาดีกา

รับเฉพาะสมาชิกชมรมภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 64 คน)

2 เม.ย. 64 ผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนตาดีกา

รับเฉพาะสมาชิกชมรมภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 64 คน)

6 เม.ย. 64 ผลิตสื่อการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนตาดีกา

รับเฉพาะสมาชิกชมรมภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 58 คน)

4 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลทีมชาย คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เวลา 13.00 น.  

วิทยาการจัดการ พบกับ ครุศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 350 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลทีมชาย คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 15.00 น.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 350 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลทีมหญิง คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เวลา 17.00 น.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ วิทยาการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 351 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลทีมหญิง คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เวลา 19.00 น.ซะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ ครุศาสตร์

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 350 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 1

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 15.00 น. วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 15.00 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เริ่มเวลา 15.40 น.  ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 15.40 น. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 55 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 16.20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

4 เม.ย. 64 เปตองทีมชาย คู่ที่ 6

คู่ที่ 6 เริ่มเวลา 16.20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 63 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 1

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 15.00 น. วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 98 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 15.00 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 56 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เริ่มเวลา 15.40 น. ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 48 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 15.40 น. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 33 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 16.20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 54 คน)

4 เม.ย. 64 เปตองทีมหญิง คู่ที่ 6

คู่ที่ 6 เริ่มเวลา 16.20 น. ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 04-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 31 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 1

คู่ที่ 1 เวลา 09.00 น.
ครุศาสตร์ พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 323 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เวลา 11.00 น.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 314 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เวลา 13.00 น. ศิลปกรรมศาสตร์ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 248 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 1

คุ่ที่ 1 เวลา 15.00 น. วิทยาการจัดการ พบกับเทคโนโลยีการเกศตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 298 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เวลา 17.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 308 คน)

3 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เวลา 19.00 น. ศิลปกรรมศาสตร์ พบกับ ครุศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 328 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 1

คผุ่ที่ 1 เริ่มเวลา 15.00 น. สนามทีี 1

วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 50 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เริ่ม 15.00 น. สนามที่ 2

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 33 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 15.40 น. สนามที่ 1

ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 13 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เริ่มเวลาประมาณ 15.40 น. สนามที่ 2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 17 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เริ่มเวลาประมาณ 16.20 น. สนามที่ 1 

ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 26 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่ชาย คู่ที่ 6

คู่ที่ 6 เริ่มเวลาประมาณ 16.20 น. สนามที่ 2

ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 29 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 1

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 15.00 น. สนามที่ 3

วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 26 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 2

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 15.00 น. สนามที่ 4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 7 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 3

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 15.40 น. สนามที่ 3

ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 18 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 4

คู่ที่ 4 เริ่มเวลาประมาณ 15.40 น. สนามที่ 4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 15 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 5

คู่ที่ 5 เริ่มเวลาประมาณ 16.20 น. สนามที่ 3

ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 19 คน)

3 เม.ย. 64 เปตอง คู่หญิง คู่ที่ 6

คู่ที่ 6 เริ่มเวลาประมาณ 16.20 น. สนามที่ 4

ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 03-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 23 คน)

5 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลชาย คู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 6 (ชิงชนะเลิศ) 

เริ่มเวลา 17.00 น.  วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 348 คน)

5 เม.ย. 64 วอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 6 (ชิงชนะเลิศ)

เวลา 19.00 น. ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 350 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 340 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 1

วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 93 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 2

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 88 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 1

ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 98 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 4 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 99 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 5 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 1 ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 95 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวชาย คู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 6 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 2 ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 74 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 3

วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 90 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 96 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 3

ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 94 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 4 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 84 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 5 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 3

ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 80 คน)

5 เม.ย. 64 เปตอง เดี่ยวหญิง คู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 6 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 4

ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 60 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ ชาย คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 1

ครุศาสตร์ พบกับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 87 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ ชาย คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 2 เริ่มเวลาประมาณ 18.000 น. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ วิทยาการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 99 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ ชาย คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 19.000 น. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 98 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ หญิง คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 1 เริ่มเวลาประมาณ 17.000 น. สนามที่ 2

ศิลปกรรมศาสตร์ พบกับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 42 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ หญิง คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 2 เริ่มเวลาประมาณ 18.000 น. 

วิทยาการจัดการ พบกับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 89 คน)

5 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อ หญิง คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 4 เม.ย. 2564

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 19.000 น. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 05-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 47 คน)

7 เม.ย. 64 ฟุตบอล คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 16.00 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 401 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 ฟุตบอล คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 18.00 น. ศิลปกรรมศาสตร์ พบกับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 400 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 ฟุตบอล คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 16.00 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 401 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อชาย คู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 17.30 น. ศิลปกรรมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-05-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อชาย คู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 18.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคูู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อหญิง คู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 17.30 น. ครุศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อหญิง คู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 5 เริ่มเวลา 18.30 น. ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคูู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 1

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 1 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 1

วิทยาการจัดการ พบกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 2

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 17.00 น. สนามที่ 2

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ เทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 101 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 3

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 3 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 1

ครุศาสตร์ พบกับ ศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 4 เริ่มเวลาประมาณ 17.40 น. สนามที่ 2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 5 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 1

ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 เปตองคู่ผสม คู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 5 เม.ย. 64

คู่ที่ 6 เริ่มเวลาประมาณ 18.20 น. สนามที่ 2

ผู้ชนะคู่ที่ 4 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

7 เม.ย. 64 ก้าวท้าใจ Season 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 07-04-2564

รับสมัครจำนวน 300 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 91 คน)

8 เม.ย. 64 ฟุตบอลคู่ที่ 4

ระบบเปิดวันที่ 7 เม.ย. 64

คู่ที่ 4 เริ่มเวลา 17.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับ ผู้ชนะทีมที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 401 คน)

เต็มแล้วครับ

8 เม.ย. 64 ฟุตบอลคู่ที่ 5

ระบบเปิดวันที่ 7 เม.ย. 64

คู่ที่ 5 ฟุตบอล  เริ่มเวลา 19.00 น.  ผู้ชนะทีมที่ 2 พบกับ ผูัชนะทีมที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 400 คน)

เต็มแล้วครับ

8 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อชาย คู่ที่ 6 ชิงชนะเลิศ

คู่ที่ 6 ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะทีมที่ 4 พบกับ ผู้ชนะทีมที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

8 เม.ย. 64 เซปักตะกร้อหญิง คู่ที่ 6 ชิงชนะเลิศ

คู่ที่ 6 ชิงชนะเลิศ  ผู้ชนะทีมที่ 4 พบกับ ผู้ชนะทีมที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 08-04-2564

รับสมัครจำนวน 100 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 100 คน)

เต็มแล้วครับ

9 เม.ย. 64 ฟุตบอลคู่ที่ 6

ระบบเปิดวันที่ 8 เม.ย. 64

คู่ที่ 6 ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะทีมที่ 4 พบกับ ผู้ชนะทีมที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 401 คน)

เต็มแล้วครับ

9 เม.ย. 64 การแข่งขันกรีฑา

ระบบเปิดวันที่ 8 เม.ย. 64

เริ่มการแข่งขันเวลา 17.00 น. จำนวน 11 รายการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 401 คน)

เต็มแล้วครับ

9 เม.ย. 64 ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกรีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรสัมพันธ์

ระบบเปิดวันที่ 8 เม.ย. 64

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์  ประจำปี 2563

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 09-04-2564

รับสมัครจำนวน 400 คน

(จำนวนที่จองกิจกรรม 377 คน)


เดือน พฤษภาคม


เดือน มิถุนายน


เดือน กรกฎาคม


เดือน สิงหาคม


เดือน กันยายน


เดือน ตุลาคม


เดือน พฤศจิกายน


เดือน ธันวาคม

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970