ข่าวสมัครงาน / สอบ

   ลงทะเบียนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 100
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ อ่าน :: 121
   เตรียม เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับการฝึ อ่าน :: 67
   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา รับสมัครทางอิน อ่าน :: 38
   เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ยังมีตำแหน่งว่างอีกประมาณ 10,023 อัตรา คาดมีเปิดสอบรอบ 2 ในปี 2561 อ่าน :: 34
   กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเท อ่าน :: 1
   กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ง อ่าน :: 2
   กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 152 อัตรา รับสมัครทางอินเ อ่าน :: 3
   สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเ อ่าน :: 1
   เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 อ่าน :: 3
   กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 43 อัตรา(27พ.ย.-1ธ.ค.60) อ่าน :: 1
   หางานโดยจ๊อบบีเคเค JOBBKK.COM อ่าน :: 3
   กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา อ่าน :: 3
   เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 60 คน ประจำปี 2561 อ่าน :: 0
   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา อ่าน :: 0
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970