ข่าวสมัครงาน / สอบ

   รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา อ่าน :: 79
   รับสมัครงาน อ่าน :: 82
   รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก /หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา อ่าน :: 47
   หางานกับ jobThai อ่าน :: 42
   ข่าวรับสมัครงานราชการ อ่าน :: 42
   หางานจก jobbkk.com อ่าน :: 3
   ตลาดนัดแรงงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 อ่าน :: 1
   ร้าน Paul Restaurant เปิดรับสมัครพนักงานประจำ อ่าน :: 4
   ลงทะเบียนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 83
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ อ่าน :: 72
   เตรียม เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับการฝึ อ่าน :: 38
   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา รับสมัครทางอิน อ่าน :: 17
   เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ยังมีตำแหน่งว่างอีกประมาณ 10,023 อัตรา คาดมีเปิดสอบรอบ 2 ในปี 2561 อ่าน :: 16
   กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเท อ่าน :: 5
   กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ง อ่าน :: 6
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970