งานกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ

โครงการ / องค์การนักศึกษา / ปีการศึกษา 2561

    22 พ.ย. 61 สืบสานประเพณีงานลอยกระทง กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัย 2 ชม.

หนังสือราชการ คำสั่ง โครงการที่ผ่านการอนุมัติ โครงการที่สรุปเรียบร้อย
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970