งานกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ

โครงการ / ชมรม / ปีการศึกษา 2561

    27-30 มี.ค. 61 Play and Learn ปี 4 ตอนอาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม

หนังสือราชการ คำสั่ง โครงการที่ผ่านการอนุมัติ โครงการที่สรุปเรียบร้อย

    27 ต.ค. 61 สังคมอสา สร้างสรรค์ สานใจเพื่อนน้อง (ชมรม 3 ชม.)

หนังสือราชการ คำสั่ง โครงการที่ผ่านการอนุมัติ โครงการที่สรุปเรียบร้อย
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970