ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึก...>> อ่านต่อ

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม...>> อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการอบรมบรรยาย หัวข้อ ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ โดยท...>> อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการเข้ารับบริการตรวจเช็คสุขภาวะ - ตรวจร่างกายด้วย...>> อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิอาจ...>> อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเ...>> อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริจาคเงินสมทบ...>> อ่านต่อ

โครงการประกวดและแสดงผลงาน : วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรม เพื...>> อ่านต่อ

โครงการจัดงานเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประส...>> อ่านต่อ

โครงการจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้...>> อ่านต่อ

ภาพโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...>> อ่านต่อ

สภานักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต้นกล้าปาร...>> อ่านต่อ

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้าเยี่ยมชมเ...>> อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์สม...>> อ่านต่อ

“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อถวาย...>> อ่านต่อ

ประชุมทำความเข้าใจระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และลง...>> อ่านต่อ

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง...>> อ่านต่อ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ...>> อ่านต่อ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ร่วมกับโรงพ...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบ...>> อ่านต่อ

วันที่ 20 ก.ค. 66 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นปร...>> อ่านต่อ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พูดคุยทำความตกลงกับองค์กรกิจก...>> อ่านต่อ

กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อ...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970