ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา รับมอบถัง...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงกา...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการความปลอด...>> อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ร่...>> อ่านต่อ

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง สุข ทุกข์ในช...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงการขยับกายสบายชีวี : กิจก...>> อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงการขยับกายสบายชีวี : กิจกร...>> อ่านต่อ

ครู ข มรภ.สงขลา จิตอาสา 904 จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ทหาร ร...>> อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์จิรภา คงเขียว ร...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญาพัฒนาตน เพื่อให้นั...>> อ่านต่อ

โครงการสื่อสารเรื่องราว ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจริง...>> อ่านต่อ

หน่วยทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ...>> อ่านต่อ

วันที่ 22 มกราคม 67 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่าย...>> อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลั...>> อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลั...>> อ่านต่อ

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประ...>> อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมชุมมชนเข้มแข็ง ตามโครง...>> อ่านต่อ

โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชุม ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรร...>> อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ การบรรยาย "เทคนิคการขายของออนไลน์" วิทยากรโดย คุ...>> อ่านต่อ

สานสัมพันธ์นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 กองพัฒน...>> อ่านต่อ

จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถอนวัชพืช) แนวต้นดอกเข็มบริเวณโดย...>> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำวิศวกรสังคม โครงการยกระดับนวัตกร...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970