ข่าวกิจกรรม

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ความปลอดภัย และโภชนาการที่ดี อ่าน :: 7
   มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน อ่าน :: 27
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมัครประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ความปลอดภัย และโภชนาการที่ดี อ่าน :: 39
   สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD (ไทยดี) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ e-Service ของหน่วยงาน อ่าน :: 22
   สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัว "ต้นกล้าดี" ผ่านระบบออนไลน์ อ่าน :: 12
   ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามความต้องการที่อยู่อาศัย อ่าน :: 10
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่าน :: 5
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ม.ค.67 อ่าน :: 0
   บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง อ่าน :: 0
   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 อ่าน :: 0
   สป.อว.ขอแจ้งการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา พ.ศ. 2567 จากเดิมภายในวันที่ 22 ธ.ค.66 เป็นวันที่ 5 ม.ค.67 อ่าน :: 5
   ประชาสัมพันธ์พรรคไทยภักดี ได้จัดโครงการ ThailandLOVER Thai culture: ประเทศไทยที่คุณอยากให้โลกรู้จัก เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ จัดทำคลิปวีดีโอสั้น ไม่เกิน 3 นาที ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวและอื่น ๆ อ่าน :: 6
   แข่งขันเทคนิคการพูด "สร้างทูตเยาวชน" ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1 อ่าน :: 6
   ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการสร้างความตระหนักรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก อ่าน :: 7
   รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว อ่าน :: 4
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970