ภาพบรรยากาศการอบรมบรรยาย หัวข้อ ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ สงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970