การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970