กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษา เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖ ภาพโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970